Browse By

Pionizator z Wydziału Mechanicznego

Pracownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej mgr inż. Paweł Lipowicz został nagrodzony II miejscem w zorganizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

pionizator

Tematem konkursu było zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Projekt pionizatora dynamicznego dla pacjentów z porażeniem mózgowym Pawła Lipowicza został doceniony w kategorii prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym. Autor zaprojektował pionizator dynamiczny łączący zalety systemów do pionizacji, oraz wózków inwalidzkich. Projekt ten stanowi próbę rozwiązania problemów w utrzymaniu prawidłowej postawy w pozycji wyprostowanej charakterystycznych dla pacjentów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym. Praca napisana została przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”. Promotorem dyplomu jest dr. Inż. Piotr Borkowski.