Browse By

Projekt HERMES – kolejne wyróżnienie

Kolejne wyróżnienie dla członków Koła ORTHOS jako Ambasadora Polskiej Wynalazczości za sukcesy uzyskane na międzynarodowych targach wynalazczości rozwiązania HERMES-przystawka do napędu wózka osoby niepełnosprawnej. Certyfikat IFIA (International Federation of Inventors Associations) oraz WIIPa (World Invention Intellectualy Property Associations) z rąk prezesa WIIPA Hsieh Hasing-Ming odebrał opiekun projektu HERMES dr hab. inż. Jarosław Sidun.