Browse By

Podwójny sukces studentów inżynierii biomedycznej

Już po raz piętnasty przeprowadzono konkurs „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział laureaci XV edycji konkursu, promotorzy nagrodzonych prac magisterskich oraz doktorskich, przedstawiciele komisji konkursowej a także przedstawiciele środowiska naukowego i organizacji pozarządowych.

Po raz kolejny w kategorii Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym, zwyciężyli studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej uczący się na kierunku inżynieria biomedyczna. I miejsce zajęła Katarzyna Burdziak za pracę pt.: „Projekt systemu wspomagającego napęd ręcznego wózka inwalidzkiego” a II miejsce zajął Paweł Czerwiński za pracę pt.: „Projekt ortezy wspomagającej kończyny dolne”. Obydwie prace napisane zostały pod kierunkiem dr inż. Piotra Borkowskiego.

Serdecznie gratulujemy!