Browse By

Ekspert z Wydziału Mechanicznego PB

Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. nadzw., kierownik Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej została ekspertem oceniającym projekty w Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Unii Europejskiej (Research Executive Agency). Agencja odpowiada za finansowanie badań oraz innowacji. Zarządza dotacjami UE na badania naukowe.

Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka będzie oceniać projekty międzynarodowych programów badawczo-szkoleniowych w ramach programu H2020-MSCA-ITN-2019.

Główny kierunek badań Agnieszki Dardzińskiej-Głębockiej dotyczy eksploracji wiedzy z niepełnych systemów informacyjnych – w szczególności medycznych systemów informacyjnych. Tworzone algorytmy i metody pozwalają na ekstrakcję oraz późniejszą analizę ukrytych informacji i związków z baz danych. Mają zastosowanie m.in. w muzyce, medycynie, bezpieczeństwie oraz mechanice.