Browse By

Kierunki badań

Kierunki badań

Działalność naukowo-badawcza Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej koncentruje się wokół kilku zasadniczych kierunków:

 • biomechanika (badania modelowe dotyczące analizy układu implant-kość oraz prace eksperymentalne w zakresie zespoleń kości),
 • projektowanie konstrukcji medycznych, zwłaszcza dla: ortopedii, (osteosynteza, endoprotezoplastyka stawów, instrumentarium), stomatologii (protetyka, ortodoncja, chirurgia twarzowo-szczękowa), zaopatrzenia ortopedycznego (wkładki, gorsety, ortezy, sprzęt rehabilitacyjny),
 • protetyka i ortotyka (badania diagnostyczne w obrębie stóp i kręgosłupa oraz konstrukcje mechaniczne podzespołów protez kończyny dolnej, gorsetów i wkładek ortopedycznych),
 • przetwarzanie sygnałów biomedycznych (m.in. reprezentujących aktywność skurczową macicy w przewidywaniu porodu przedwczesnego),
 • przetwarzanie obrazów i sygnałów medycznych (rezonansu magnetycznego, CT – tomografii komputerowej, PET – pozytronowej tomografii emisyjnej),
 • telemetria i telemedycyna w badaniach aktywności skurczowej mięśni,
 • techniczne środki rehabilitacji (projektowanie i badania nowych konstrukcji),
 • druk 3D w medycynie,
 • komputerowe wspomaganie procesów leczenia,
 • pozyskiwanie wiedzy z medycznych baz danych,
 • ochrona danych medycznych.