Browse By

Rys historyczny

Rys historyczny

Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej został powołany w dniu 1 października 2016 r. w wyniku podziału Katedry Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej na Katedrę Inżynierii Materiałowej i Produkcji oraz Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (której Kierownikiem została Pani dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka).

Z dniem 1 maja 2018 roku Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej został przekształcony w Katedrę Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.