Browse By

Seminarium katedry

Tematy wystąpień seminaryjnych w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w roku akademickim 2017/2018
data stopień naukowy, imię, nazwisko temat
15.11.2017 dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz Interakcje tribologiczne pomiędzy szkliwem i kompozytowymi materiałami stomatologicznymi
mgr inż. Piotr Prochor Wpływ średnicy, długości i stopnia wcisku implantów do bezpośredniego połączenia protezy z kością na skuteczność kotwiczenia i zjawisko stress-sheldingu
06.12.2017 mgr inż. Anna Kasperczuk Wybrane metody wydobywania wiedzy z medycznych systemów informacyjnych
13.12.2017 dr hab. inż. Jarosław Sidun Badania oddziaływań implant – otaczające tkanki w zespoleniach kości żuchwy
10.01.2018 dr inż. Marta Borowska Metody dynamiki nieliniowej w prognozowaniu porodu przedwczesnego
17.01.2018 dr inż. Marcin Derlatka Biometria chodu człowieka w oparciu o siły reakcji podłoża w przypadku różnego typu obuwia
21.02.2018 dr hab. Edward Oczeretko Wprowadzenie do neuroinformatyki
28.02.2018 mgr inż. Adrian Dubicki Porowate struktury funkcjonalne w medycynie – zastosowanie, modelowanie i wytwarzanie
07.03.2018 dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski Biomechaniczna analiza układu ruchu człowieka – ujęcie eksperymentalne i modelowe
14.03.2018 mgr inż. Justyna Ogrodnik Ocena sił mięśniowych dla wybranej grupy badawczej
21.03.2018 mgr inż. Paulina Obrębska Wieloskalowe modelowanie w biomechanice
28.03.2018 dr inż. Piotr Borkowski Zastosowanie analizy obrazu w diagnostyce głośni
11.04.2018 mgr inż. Ewelina Bębas Metody analizy fraktalnej zastosowane do obrazów PET/MR wątroby
18.04.2018 mgr inż. Ewa Kiełsa Tribologiczna charakterystyka szkliwa zębów człowieka w środowisku płynów spożywczych
25.04.2018 mgr inż. Katarzyna Ignatiuk Jak rozwiązać konflikt reguł akcji
16.05.2018 mgr Małgorzata Zdrodowska Systemy informatyczne w medycynie
23.05.2018 mgr inż. Ewelina Brzozowska Analiza sygnałów reprezentujących aktywność bioelektryczną układu reprodukcyjnego kobiet
30.05.2018 mgr inż. Żaneta A. Mierzejewska Generatywne techniki wytwarzania – idea, technologia, zastosowania
06.06.2018 dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka Reguły akcji w systemach rekomendacyjnych